Εταιρία
Eshop
Προϊόντα
Πληροφορίες
Έργα
Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία
Κατηγορίες προϊόντων
Προϊόντα > Λύσεις Ecosolutions > Σύστημα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων >

Σύστημα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων

Σύστημα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων.

1.  Υπάρχουσα κατάσταση

Η ολοκληρωµένη σύγχρονη διαχείριση αστικών λυµάτων είναι απαραίτητη ώστε να μπορέσουµε να διασφαλίσουµε µια σίγουρη και καθαρή επάρκεια σε πόσιµο και αρδεύσιµο νερό για εμάς και τις επόµενες γενιές.

 

 Μια ώριµη και αντίστοιχα σύγχρονη τεχνολογία διαχείρισης του νερού προσφέρει οικονοµία, περιβαλλοντική ανάπτυξη και πρέπει να λαµβάνει υπόψη της το λειτουργικό κόστος συστήµατος καθώς και τις επεµβάσεις στο φυσικό περιβάλλον, την δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης επεξεργασµένου νερού για την άρδευση αγροτικών εκτάσεων, σύµφωνα µε τις διεθνής προδιαγραφές ποιότητας. Η επεξεργασία της λάσπης να γίνεται σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Κατά τον σχεδιασµό της µονάδας να λαμβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα στις απαιτήσεις για την αισθητική και την οικονοµική λειτουργία.

2. Περιγραφή λειτουργίας της µεθόδου

Η µονάδα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής οδηγίας : 91/271/EWG. Η προτεινόµενη λύση συνδυάζει υψηλό βαθµό καθαρισµού µε την απλότητα χειρισµών και συντήρησης και οµοιογένεια του εξοπλισµού . Η επεξεργασία γίνεται µέσα σε ένα υβριδικό Σύστηµα , εντατικού βιολογικού καθαρισµού , µε την µέθοδο της ενεργής ιλύος και του παρατεταµένου αερισµού. Η µονάδα επεξεργασίας πληροί τις προδιαγραφές του: DIN 4261 µέρος 2 - συσκευές επεξεργασίας υγρών λυµάτων µέσω παροχής αέρα. Ο σχεδιασµός βασίζεται σε διεθνείς προδιαγραφές (British, US, ATV).

Η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού και της λάσπης ανταποκρίνεται στις διεθνείς απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών. Τα συστήµατα αποτελούνται από µια µηχανική προεπεξεργασία, µια µακρόχρονη επεξεργασία ζυµώσεων, κατά την οποία χρησιµοποιούνται µεµβρανοσωληνώσεις για τον εµπλουτισµό µε οξυγόνο και µια τελική επεξεργασία των δύο υλών, δηλαδή των λυµάτων και της λάσπης.

Τα λύµατα φθάνουν µέσω αγωγού από τους οικισµούς στον σταθµό άντλησης. Η προεπεξεργασία περιέχει, ένα περιστρεφόµενο κόσκινο που χρησιµεύει για την συλλογή µεγάλων µη επεξεργάσιµων αντικειµένων (όπως π.χ. µέταλλα, πλαστικά κλπ.). Στον ίδιο χώρο επίσης τοποθετείται ο αµµοσυλλέκτης και ο ελαιοσυλλέκτης για την συγκράτηση λαδιού και λίπους από τα προς επεξεργασία λύµατα. Επιπλέον µπορούν να παραληφθούν προς επεξεργασία πολύ ποιο επιβεβαρυµένα βοθρολύµατα από την γειτονική περιοχή και να προστεθούν προς επεξεργασία µέσω µίας ελεγχόµενης διαδικασίας.

Μετά την προεπεξεργασία εισέρχονται τα υγρά στην φάση των ζυµώσεων. Αυτή εργάζεται ως αερόβια µακρόχρονη αντίδραση µε παράλληλη σταθεροποίηση της λάσπης. Ο αερισµός επιτυγχάνεται µε ένα πατενταρισµένο σύστηµα από µεµβρανοσωληνώσεις, που εγγυάται µια βέλτιστη παροχή οξυγόνου.

Αυτό επιτυγχάνεται µε την δηµιουργία πολλών και πολύ µικρών αεροφυσαλίδων κάτι που συνεπάγεται πολύ µεγάλη επιφάνεια δράσης. Πάνω ακριβώς από το σύστηµα µεµβρανοσωλήνων βρίσκονται οι βιοαντιδραστήρες LifePAK ( για τον λόγο αυτό και το όνοµα υβριδικό ) που µε την βοήθειά τους πολλαπλασιάζεται η απόδοση .

 Η εργονοµική κατασκευή των συστηµάτων επιτρέπει την εξαγωγή ολόκληρου του συστήµατος αερισµού για τον καθαρισµό της συσκευής αλλά και για την περίπτωση αλλαγών όταν αυτό το ζητάνε οι τροποποιηµένες συνθήκες. Αυτή η τεχνολογία αερισµού επιτρέπει µια υψηλής απόδοσης και σταθερή νιτροποίηση ή απονιτροποίηση . Στην επόµενη φάση αποσπάται ο φώσφορος και σταθεροποιείται το νερό.

Το επεξεργασµένο νερό διοχετεύεται σε συσκευή απολύµανσης. Η απολύµανση µε Χλώριο προδιαγράφεται από την σηµερινή νοµοθεσία για την ασφαλή διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων .

Το υποχλωριώδες νάτριο θα τροφοδοτείται µε δοσοµετρική αντλία, µε δυνατότητα ρύθµισης της παροχής του ανάλογα µε την ποσότητα ροής του επεξεργασµένου νερού .

Στην έξοδο του βιολογικού παράγεται καθαρό , διαυγές , τριτοβάθµια επεξεργασµένο νερό. Για την επαναχρησιµοποίησή του το νερό φθάνει σε µία δεξαµενή, που είναι, αναλόγως την περίπτωση , εξοπλισµένη µε πιεστικό και από την οποία ξεκινά το ειδικά σεσηµασµένο σύστηµα σωληνώσεων άρδευσης.

Η λάσπη σταθεροποιείται ήδη µέσω της διεργασίας της νίτρο- / απονιτροποίησης και µειώνεται σε ποσότητα . Μετά την αποξύρανσή της η λάσπη µπορεί να διατεθεί για επιπλέον επεξεργασία και να χρησιμοποιηθεί στην γεωργία ή για την παραγωγή ενέργειας.

Για να αντεπεξέλθει η µονάδα στις απαιτήσεις για την αισθητική σχεδιάζεται να ενσωµατωθεί όλη η μονάδα εντός ενός κτιρίου συνολικής εκτάσεως 220 m2 , µε µορφή όπως τα σπίτια της περιοχής .

3. Νερό άρδευσης

Μέσω της αποστείρωσης και της ακόλουθης φυσικής επεξεργασίας το νερό πληροί τις προδιαγραφές για επεξεργασµένα λύµατα στην κατηγορία 3½ αστέρια και είναι κατάλληλο για κάθε αρδευτική χρήση , ή µπορεί να διοχετευθεί στον υδροφόρο oρίζοντα.

 4. Λάσπη

Η σταθεροποιηµένη λάσπη µπορεί να αποτεθεί σε χωµατερή ή να επεξεργασθεί περαιτέρω για την επαναχρησιµοποίησή της ως λίπασµα ή για την παραγωγή ενέργειας.

5. Απαιτούµενες αδιοδοτήσεις ανά οικισµό

Προέγκριση Χωροθέτησης, Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτη διάθεσης λυμάτων.

6. Έσοδα

Τα έσοδα από την χρησιμοποίηση του νερού για άρδευση καθώς και από την πώληση του λιπάσµατος μπορούν να ληφθούν υπόψη στον προϋπολογισμό. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας της μονάδας μπορούν να γίνουν αναλυτικοί προσδιορισµοί και να ληφθούν υπόψη στον οικονοµικό σχεδιασµό των επόµενων εγκαταστάσεων.

 

 

  Επιστροφή

  EcoLights  - EcoSolutions                       e-Shop

Στοιχεία Επικοινωνίας: Ecosolutions, EcoLights: Δημοκρατίας 5 & Αναλήψεως 1, Ηράκλειο, Ελλάδα, Τηλ.: 2810371260, Fax: 2810371261, E-Mail: info@ecosolutions.gr, www.ecosolutions.gr

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ LED ΦΩΤΙΣΜΟΥ- EcoLightscreated by alpha